Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp na info pub z dnia 17.07.2018 przez KOŃSKOWOLA

  Końskowola, dnia 30 lipca 2018r.

  Or.1431.38.2018

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznejz dnia
  17.07.2018r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r. o
  dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
  późn.zm.), informuję:

  Ad. 1 Tak

  Ad. 2 Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak jest wydawcą
  miesięcznika społeczno-kulturalnego „Echo Końskowoli” o numerze ISSN
  :1426-0042.

  Ad. 3 i 4 Czasopismo nie jest dostępne w Internecie i nie jest
  zarejestrowane w sądzie.

  Ad. 5 Ze względu na rozmiar plików, uniemożliwiający wysłanie za pomocą
  poczt email, żądana informacja dostępna jest pod poniższym adresem:

  http://konskowola.info.pl/vol/echo.zip

  Ad. 6 Dane w tabeli

  Wydatki gminy

  2015 r.

  2016 r.

  2017 r.

  2018 r.

  Ogłoszenia gospodarka

  Gruntami i nieruchomościami

  735,54 zł

  1.131,60 zł

  1.523,50 zł

  798,90 zł

  Promocja- ogółem

  54.822,23 zł

  92.321,03 zł

  112.514,78 zł

  55.266,90 zł

  Nagrody konkursowe

  -

  -

  -

  1.000,00 zł

  Materiały

  19.135,79 zł

  20.500,63 zł

  36.329,62 zł

  31.273,82 zł

  Usługi

  35.686,44 zł

  71.820,40 zł

  76.185,16 zł

  22.993,08 zł

  *Ogółem*

  *55.557,77 zł*

  *93.452,63 zł*

  *114.038,28 zł*

  *56.065,80 zł*

  Krzysztof Bartuzi

  SekretarzGminy Końskowola