Instytucja: 

KRYNICE

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KRYNICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-07-17 12:35

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-07-17 16:18

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez KRYNICE

  W odpowiedzi na przesłaną informację publiczną udzielam odpowiedzi:
  - Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach wydaje biuletyn informacyjno-kulturalny “Krynickie wieści”.
  - Biuletyn “Krynickie wieści”dostępny jest na stronie internetowej, link do strony http://www.krynice.naszgok.pl/krynickie-wiesci.
  - Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

  Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej powiadamiam Wnioskodawcę , iż wyznaczam dzień 03.08.2018 roku,
  jako nowy termin na załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczące pytania
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
  Jednocześnie powiadamiam, iż powodem opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie jest nieobecność pracownika z powodu urlopu.
  Z poważaniem
  Jadwiga Chwaleba

 • Informacja publiczna przez KRYNICE

  W odpowiedzi na przesłaną informację publiczną udzielam odpowiedzi:
  - Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach wydaje biuletyn informacyjno-kulturalny “Krynickie wieści”.
  - Biuletyn “Krynickie wieści”dostępny jest na stronie internetowej, link do strony http://www.krynice.naszgok.pl/krynickie-wiesci.
  - Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.
  - Wydatki Gminy Krynice wyniosły w latach:
  2015- 1615,00 zł
  2016 – 3947,45
  2017 –18165,53
  2018-34626,45

  Z poważaniem
  Jadwiga Chwaleba