Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7352@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odp. do wniosku o informację publiczną przez ŁASZCZÓW

  Dzień dobry,

  W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej poniżej
  przedstawiam stosowane dane:

  Ad 1. Czy w urzędzie miejskim, w którymś z jego wydziałów, w jednostce
  organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie
  prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  - w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, jak również w jednostkach
  organizacyjnych Gminy Łaszczów nie prowadzone są żadne media.

  Ad 2. Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  - nie dotyczy

  Ad 3. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  - nie dotyczy

  Ad 4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
  informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  - Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma

  Ad 5. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
  przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
  formacie pdf.;

  - nie dotyczy

  Ad 6. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i 2018 roku.

  - Gmina w latach 2015-2018 nie prowadziła żadnych mediów.

  --
  Z poważaniem
  Monika Iżyńska-Steciuk
  Urząd Miejski w Łaszczowie
  Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów
  tel. 84 6611505, 6611508 wew. 42