Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez ŁOPIENNIK GÓRNY

  W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7356@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Łopiennik Górny 18/07/2018 r.

  Or.1431.31.2018

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 17/07/2018 r. Urząd Gminy Łopiennik Górny
  poniżej przesyła informacje dotyczące pytań:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  *NIE*
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  *Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.*

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  *Kwoty wydatkowane na promocję gminy w:*

  *2015 – 8455,00 zł*

  *2016 – 5046,91 zł*

  *2017 – 5287,89 zł*

  *I półrocze 2018 – 4577,18*

  *Gmina nie wydatkuje i nie wydatkowała pieniędzy na artykuły
  sponsorowane. Wyjątkiem od tych zasad są życzenia świąteczne dla
  mieszkańców, na które rocznie (2015, 2016, 2017, 2018) wydatkowana jest
  kwota od 500 do 800 zł.*

  *Wydatki w głównej mierze dotyczą: składek członkowskich w Lokalnej
  Grupie Działania nagród dla uczniów i innych osób, które reprezentują
  gminę w zawodach, turniejach, olimpiadach, konkursach na szczeblu
  gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym.*

  Monika Zaj

  UG Łopiennik Górny