Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez MEŁGIEW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres melgiew@melgiew.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • odpowiedz na informacje publiczną przez MEŁGIEW

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17
  lipca 2018 r., na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001
  r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U.2016.1764 z późn. zm.)
  Urząd Gminy Mełgiew w załączeniu przekazuje odpowiedź.

  W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych,(RODO)
  zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 RODO Urząd Gminy Mełgiew w załączeniu
  przekazuje klauzulę informacyjną o przetwarzania danych osobowych.

  Z poważaniem
  *Agnieszka Szkudzińska*
  Podinspektor ds. Projektów Unijnych
  Urząd Gminy Mełgiew
  Tel. (81) 460-57-31

  Załączniki