'

Instytucja: PARCZEW

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7379@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PARCZEW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@parczew.com
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 15.02.2019 20:29

  odczytano w dniu 18.02.2019 07:57.

 • Wniosek o informacje publiczna Gmina Parczew przez PARCZEW

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na przesłany wniosek udzielamy następujących informacji:

  - W Gmina Parczew nie są prowadzone media oraz nie jest wydawane czasopismo;

  - Wydatki Gminy Parczew na ogłoszenia, artykuły sponsorowane , materiały
  dedykowane:

  2015 r. ( życzenia świąteczne) - ok. 500 zł

  2016r., 2017r. i 2018r. brak wydatków na wymienione działania w piśmie.

  Z poważaniem

  Anna Wojtal

  Urząd Miejski w Parczewie

 • FW: Wniosek o informacje publiczna Gmina Parczew przez PARCZEW

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na przesłany wniosek udzielamy następujących informacji:

  - W Gmina Parczew nie są prowadzone media oraz nie jest wydawane czasopismo;

  - Wydatki Gminy Parczew na ogłoszenia, artykuły sponsorowane , materiały
  dedykowane:

  2015 r. ( życzenia świąteczne) - ok. 500 zł

  2016r., 2017r. i 2018r. brak wydatków na wymienione działania w piśmie.

  Z poważaniem

  Anna Wojtal

  Urząd Miejski w Parczewie

 • FW: Wniosek o informacje publiczna Gmina Parczew przez PARCZEW

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na przesłany wniosek udzielamy następujących informacji:

  - W Gmina Parczew nie są prowadzone media oraz nie jest wydawane czasopismo;

  - Wydatki Gminy Parczew na ogłoszenia, artykuły sponsorowane , materiały
  dedykowane:

  2015 r. ( życzenia świąteczne) - ok. 500 zł

  2016r., 2017r. i 2018r. brak wydatków na wymienione działania w piśmie.

  Z poważaniem

  Anna Wojtal

  Urząd Miejski w Parczewie