Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez REJOWIEC FABRYCZNY

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy:
  - w urzędzie i jednostkach nie są prowadzone media;

  - miasto nie prowadzi dziennika i czasopisma;

  - w latach 2015- 2018 nie były publikowane ogłoszenia i artykuły
  sponsorowane przez miasto.

  Odpowiedź przygotował:
  Sekretarz UM

  Z uszanowaniem
  Marta Lekan

  W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7394@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --

  Kancelaria
  URZĄD MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY
  ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
  tel. 82 5663277, fax 82 5664728
  e-mail: info@rejowiec.pl

  Załączniki