'

Instytucja: SAWIN

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7402@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez SAWIN

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
  luty 2019 do "Urząd Gminy Sawin" <ug@sawin.pl> z tematem "Wniosek o informacje
  publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez SAWIN

  Szanowni Państwo,
  w nawiązaniu do Wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.02.2019 r.
  (data wpływu) informuję jak poniżej:
  Ad. 1 Urząd Gminy Sawin ani jednostki organizacyjne nie prowadzą żadnych mediów.
  Lokalna gazeta "Gazeta Sawinian" prowadzona jest przez Regionalne Towarzystwo
  Gminy Sawin.
  Ad. 2 Nie dotyczy.
  Ad. 3 Nie dotyczy.
  Ad. 4 Nie dotyczy.
  Ad. 5 Nie dotyczy.
  Ad. 6 Wydatki na ogłoszenia :
  2015 rok: - 1 439,10 zł,
  2016 rok: - 1 025,70 zł,
  2017 rok: - 2 521,50 zł,
  2018 rok: - 2 606,25 zł.

  Z poważaniem
  Agata Suchoń
  URZĄD GMINY SAWIN Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin tel./ fax. 82
  567 30 12 e-mail: ug@sawin.pl
  ____________________________________________________________
  Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt
  Gminy Sawin z siedzibą w 22-107 Sawin, ul Chutecka 12. Dane są przetwarzane
  wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani
  korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo
  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest
  dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi.
  Niniejsza wiadomość jest kierowana jedynie do użytku podmiotu lub osoby, do
  której jest adresowana. W związku z tym może zawierać informacje kierowane
  wyłącznie do określonego adresata. Jeżeli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla
  którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości
  odpowiadając na nią, a następnie skasować ją. Zabronione jest jakiekolwiek
  ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne przetwarzanie tej wiadomości
  i informacji w niej zawartych. W przypadku podjęcia któregoś z powyższych
  działań, może być ono uznane za naruszające prawo.

 • Re: Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Dziękujemy. A czy Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin otrzymuje dotację na prowadzenie Gazety Sawinian?

  Łączę wyrazy szacunku,

  Katarzyna Batko

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego