'

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SOSNOWICA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@sosnowica.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:35

  odczytano w dniu 2018-07-18 07:55.

 • Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez SOSNOWICA

  Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 17 lipca
  2018 r. informuję:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub samorządowej osobie
  prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? - nie,

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. Gazeta,
  radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej gminy
  lub osoby prawnej - nie dotyczy,

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie - nie
  dotyczy,

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
  jest on zarejestrowany w sądzie - nie prowadzi,

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.
  - nie dotyczy,

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego rodzaju promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku - 2015 rok
  - 369,00 zł, 2016 rok - 811,80 zł, 2017 rok - 1943,40 zł, 2018 rok - 615,00
  zł.

  Z poważaniem,

  Beata Wachulik

  Sekretarz Gminy Sosnowica