Instytucja: 

ŚWIDNIK

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

NIEWYSŁANY

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNIK

  W dniu 2019-02-15 o 22:32, {{ email }} pisze:
  POTWIERDZAM ODBIÓR WIADOMOŚCI Z DNIA 18.02.2019r.

  Urząd Miasta Świdnik
  ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
  21-040 Świdnik
  tel. 81 751 76 09
  fax 81 751 76 08

  Gmina Miejska Świdnik
  NIP 7122904551
  www.swidnik.pl

  -----------------------------------------------------------------
  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawartą w nim informację przez osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
  -----------------------------------------------------------------
  The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.
  -----------------------------------------------------------------

 • Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNIK

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek przesyłam informacje o prowadzonych mediach i
  wydatkach na promocję Gminy Miejskiej Świdnik w mediach lokalnych:

  Prowadzone media: Tygodnik „Głos Świdnika” – wersja papierowa i
  elektroniczna (www.glosswidnika.pl <http://www.glosswidnika.pl>); portal
  internetowy „Świdnik – wysokich lotów” (www.swidnik.pl
  <http://www.swidnik.pl/>)

  Jednostka organizacyjna – Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

  Portal i tygodnik są zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism.

  Z powodu dużego rozmiarów plików przesyłam link do pobrania:

  https://wetransfer.com/downloads/a3df4dd6f4e002ba0207987660fb443420190301075654/778fec7107d3fd3059d19a9b3baefc1a20190301075654/80f422

  Wydatki Gminy na promocję w mediach:

  2015: 41961 zł

  2016: 68792,99 zł

  2017: 78792,29 zł

  2018: 87273,80 zł

  W razie pytań służę pomocą.

  Z poważaniem,

  --
  Karol Łukasik
  p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej
  Urząd Miasta Świdnik
  tel: 81 751 76 68

 • Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNIK

  Szanowni Państwo,

  Przesyłam uzupełnienie informacji o łączną sumę wydatków na promocję
  gminy w poszczególnych latach (w tym publikacje w mediach, wykonywanie i
  zakup materiałów związanych z promocją, publikowanie informatora
  miejskiego, udział delegacji miast partnerskich w imprezach miejskich,
  promocja Strefy Aktywności Gospodarczej i budżetu obywatelskiego,
  promocja projektów dofinansowanych z zewnątrz, publikacje książkowe o
  tematyce miejskiej):

  2015: 179 862 zł

  2016: 206 025 zł

  2017: 246 346 zł

  2018: 300 744 zł

  Z poważaniem,

  --
  Karol Łukasik
  p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej
  Urząd Miasta Świdnik

  W dniu 2019-03-04 o 17:17, Karol Łukasik pisze:
  --
  Karol Łukasik
  p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej
  Urząd Miasta Świdnik