Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TRZEBIESZÓW

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@trzebieszow.gmina.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:35

  odczytano w dniu 2018-08-06 10:09.

 • Gmina Trzebieszów : SWA. 1431.27.2018.SS - RE: Wniosek o informacje publiczną przez TRZEBIESZÓW

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że

  Gminie Trzebieszów nie prowadzimy mediów poza stronami internetowymi :

  www.trzebieszow.gmina.pl

  www.gok.gminatrzebieszow.pl

  Z wyrazami szacunku.

  Sławomir Smolak

  Sekretarz Gminy Trzebieszów
  tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41 wew. faks: (25)796-03-73

  Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-4040 Trzebieszów

  <http://www.trzebiweszow.gmina.pl> www.trzebiweszow.gmina.pl

  https://www.facebook.com/trzebieszow/

  skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka
  Rachunek podstawy jednostki i budżetu – 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
  Gmina Trzebieszów: NIP: 825-206-49-43, REGON: 7115825517 Kod terytorialny: 0611092