Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez WERBKOWICE

  WÓJT GMINY WERBKOWICE
  ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
  ug@werbkowice.pl, www.werbkowice.pl
  tel. 846572080, faks 84 6572091

  RO.1431.31.2018.MP

  UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) w związku
  ze złożeniem za pomocą POCZTY ELEKTRONICZNEJ na adres ug@werbkowice.pl
  wniosku:

  Od: <sprawa-7449@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Data: 17 lipca 2018 12:35
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Do: ug@werbkowice.pl

  UDOSTĘPNIAM INFORMACJĘ PUBLICZNĄ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  Odp. Nie

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Odp. Nie dotyczy

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Odp. Nie dotyczy

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Odp. Nie dotyczy

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
  pdf.;

  Odp. Nie dotyczy

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Odp. plik: INF PUBL_WYDATKI NA MEDIA 2015-2018.ODS w załączeniu.

  Z upoważnienia Wójta

  ---
  SEKRETARZ GMINY
  Monika Podolak
  ------------------------------------------------------
  Urząd Gminy Werbkowice
  ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
  tel. 84 657 20 80, faks 84 657 20 91

  e-mail: ug@werbkowice.pl, www.werbkowice.pl
  Sekretarz: tel. 84 657 20 80 w. 34, tel. kom. 609 221 257
  e-mail: sekretarz@werbkowice.pl

  Links:
  ------
  [1]
  https://maps.google.com/?q=ul.+Ursynowska+22&amp;entry=gmail&amp;source=g
  [2] http://www.siecobywatelska.pl
  [3] http://www.watchdogportal.pl
  [4] http://www.funduszesoleckie.pl
  [5] http://www.informacjapubliczna.org

  Załączniki