Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7450@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez WILKOŁAZ

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@wilkolaz.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 16-02-2019 17:07

  odczytano w dniu 18-02-2019 08:59.

 • Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez None

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:
  - Urząd Gminy Wilkołaz co kwartał wydaje kwartalnik o nazwie „Wieści Gminy Wilkołaz”

  - link do kwartalnika: http://wilkolaz.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-275

  - Kwartalnik nie jest zarejestrowany w sądzie

  - w załączeniu 5 ostatnich nr kwartalnika w formie pdf.

  - wydatki na ogłoszenia Gminy w latach 2015-2018 :

  a) Ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub MPZP oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu SUiKZP i MPZP w ramach procedury wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowania i ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku:

  2015 r.

  1. Ogłoszenie w prasie - 264,00 zł

  2. Ogłoszenie w prasie – 430,00 zł

  2016 r.

  1.. Ogłoszenie w prasie - 338,80 zł
  2.. Ogłoszenie w prasie – 592,86 zł
  2017 r.

  1.. Ogłoszenie w prasie - 592,86 zł
  2.. Ogłoszenie w prasie – 432,96 zł
  3.. Ogłoszenie w prasie – 535,79 zł
  4.. Ogłoszenie w prasie – 527,67 zł
  5.. Ogłoszenie w prasie – 535,05 zł
  2018 r.

  1.. Ogłoszenie w prasie -568,26 zł
  2.. Ogłoszenie w prasie - 568,26 zł
  b) Ogłoszenie w prasie lokalnej dotyczące ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie:

  2015 r.

  1.. Ogłoszenie w prasie – 387,45 zł
  2.. Ogłoszenie w prasie – 615,00 zł
  c) Publikacja życzeń

  2015 r. – 295,20 zł

  Pozdrawiam

  A.Janczarek

  Urząd Gminy Wilkołaz

  tel.81/821 27 93

  __________ ESET NOD32 Antivirus __________

  Ta wiadomość e-mail została przeskanowana. Nie znaleziono zagrożeń.

  Wersja silnika detekcji: 18937 (20190226)

  http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

  Załączniki