Instytucja: 

WÓLKA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez WÓLKA

  Witam serdecznie,

  W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłyną do Urzędu Gminy Wólka drogą mailową dnia 17 lipca 2018r. wyjaśniam, iż:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  Tak, w gminie Wólka prowadzone są media.

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  W gminie Wólka prowadzone są media w postaci czasopisma Wólka News. Wydawcą czasopisma jest gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8.

  Ponadto każda jednostka organizacyjna prowadzi stronę internetową:

  Gmina Wólka: www.wolka.pl <http://www.wolka.pl>

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce: http://opswolka.pl/

  Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce: http://www.gbpwolka.naszabiblioteka.com/

  Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie: http://spluszczow.superszkolna.pl/

  Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie: http://sppliszczyn.superszkolna.pl/

  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach: www.sobianowice.eu <http://www.sobianowice.eu/>

  Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym: http://spswid-mal.superszkolna.pl/

  Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce - Szkoła Podstawowa: http://szkolaturka.superszkolna.pl/

  oraz niektóre z nich social media: posiadają profile na portalach społecznościowych.

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Czasopismo jest dostępne pod linkiem:

  http://www.wolka.pl/kultura-i-sport/wolka-news/

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Czasopismo Wólka News jest zarejestrowane w sądzie.

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Gmina Wólka prowadzi czasopismo Wólka News. Do chwili obecnej zostały wydane 3 numery, które w formacje pdf przesyłam w załączeniu. Z uwagi na pojemność dokumentu, każdy numer przesyłam w oddzielnym mailu.

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Informacja o wydatkach gminy Wólka za lata 2015- 2018 (do dnia 15.07.2018r.)

  rok

  wydatki (3+4+5)

  ogłoszenia

  materiały dedykowane

  inne

  1

  2

  3

  4

  5

  2015

  84 149,31 zł

  16 121,77 zł

  2 632,94 zł

  65 394,60 zł

  2016

  28 968,07 zł

  121,77 zł

  7 317,40 zł

  21 528,90 zł

  2017

  32 245,71 zł

  121,77 zł

  10 385,22 zł

  21 738,72 zł

  2018

  41 443,86 zł

  - zł

  17 954,74 zł

  23 489,12 zł

  RAZEM:

  186 806,95 zł

  16 365,31 zł

  38 290,30 zł

  132 151,34 zł

  W kategorii inne mieszczą się m.in. wydatki: organizacja konferencji, składki członkowskie, dotacje związane z dożynkami, udział w konferencjach, forach, skład i druk czasopisma Wólka News, organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych.

  Z poważaniem,

  Emilia Sikorska

  Kierownik Referatu Promocji

  Urząd Gminy Wólka

  20-258 Lublin 62
  Jakubowice Murowane 8

  tel.: 81 478 17 69

  Tel. kom. 885 822 821
  faks: 81 746 50 01

  www.wolka.pl <http://www.wolka.pl>

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Załączniki

  • image001_25efjT7.jpg
  • Wolna_News_1-2017.pdf
 • RE: Wniosek o informacje publiczną- cz. II przez WÓLKA

  Witam serdecznie,

  W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Gminy Wólka drogą mailową dnia 17 lipca 2018r. oraz z uwagi na pojemność dokumentu, w załączeniu przesyłam kolejny numer czasopisma Wólka News -2.2017.

  Z poważaniem,

  Emilia Sikorska

  Kierownik Referatu Promocji

  Urząd Gminy Wólka

  20-258 Lublin 62
  Jakubowice Murowane 8

  tel.: 81 478 17 69

  Tel. kom. 885 822 821
  faks: 81 746 50 01

  www.wolka.pl <http://www.wolka.pl>

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Załączniki

  • image001_oSpciMr.jpg
  • Wolka_News_2-2017.rar
 • FW: Wniosek o informacje publiczną- cz. III przez WÓLKA

  Witam serdecznie,

  W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
  do Urzędu Gminy Wólka drogą mailową dnia 17 lipca 2018r. oraz z uwagi na
  pojemność dokumentu, w załączeniu przesyłam kolejny numer czasopisma Wólka
  News -1.2018.

  Z poważaniem,

  Emilia Sikorska

  Kierownik Referatu Promocji

  Urząd Gminy Wólka

  20-258 Lublin 62
  Jakubowice Murowane 8

  tel.: 81 478 17 69

  Tel. kom. 885 822 821
  faks: 81 746 50 01

  <http://www.wolka.pl> www.wolka.pl

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Załączniki

  • image001_dLhdksY.jpg
  • Wolka_News_1-2018_ver7.pdf
 • FW: Wniosek o informacje publiczną- cz. III przez WÓLKA

  Witam serdecznie,

  Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania maili:

  FW: Wniosek o informacje publiczną- cz. III

  RE: Wniosek o informacje publiczną- cz. II

  RE: Wniosek o informacje publiczną

  które zostały wysłane w odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji
  publicznej z dnia 17.07.2018r.

  Z poważaniem,

  Emilia Sikorska

  Kierownik Referatu Promocji

  Urząd Gminy Wólka

  20-258 Lublin 62
  Jakubowice Murowane 8

  tel.: 81 478 17 69

  Tel. kom. 885 822 821
  faks: 81 746 50 01

  <http://www.wolka.pl> www.wolka.pl

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Załączniki

  • image001_ekGxJzi.jpg
  • Wolka_News_1-2018_ver7_pAY5msd.pdf