Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7466@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZAKRZÓWEK

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@zakrzowek.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2019-02-16 17:28

  odczytano w dniu 2019-02-18 11:32.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej część I przez ZAKRZÓWEK

  Szanowni Państwo!

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przekazuję odpowiedź. Jednocześnie informuję, że 5 ostatnich numerów „Wieści Zakrzowieckich”, w wersji pdf, o które Państwo wnioskują stanowi załączniki do niniejszego pisma. Z uwagi na duży rozmiar załączników 5 ostatnich numerów „Wieści Zakrzowieckich” zostanie do Państwa wysłane w kilku wiadomościach. Proszę o potwierdzenie otrzymania każdej wiadomości.

  Z poważaniem Ewelina Stańko

  Urząd Gminy Zakrzówek

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej część III przez ZAKRZÓWEK

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej część III przez KatarzynaBatkoToluc

  Dziękujemy. Nie otrzymaliśmy części II. Pozdrawiam, KBatko

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZAKRZÓWEK

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@zakrzowek.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2019-03-02 21:47

  odczytano w dniu 2019-03-04 07:57.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej część II przez ZAKRZÓWEK

  Załączniki

 • FW: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej część II przez ZAKRZÓWEK

  Witam. Przesyłam część II. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Z poważaniem Ewelina Stańko

  Urząd Gminy Zakrzówek

  Załączniki