Instytucja: 

KŁODZKO

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - wydanych do 15 października 2018 roku, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODZKO

  Szanowni Państwo,
  Poniżej załączam informacje, o które Państwo prosiliście:
  - tak

  - w Urzędzie Gminy Kłodzko od 2016 roku prowadzony jest „Informator.
  Gmina Kłodzko” (kwartalnik, 8 stron, nakład 3000 egzemplarzy);

  - „Informator. Gmina Kłodzko”:
  • 2016:
  www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2016/numer-1.html
  www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2016/numer-2.html
  www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2016/numer-3.html
  www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2016/numer-4.html
  • 2017:
  www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2017/numer-1.html
  www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2017/numer-2.html
  www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2017/numer-3.html
  www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2017/numer-4.html
  • 2018:
  www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2018/numer-1.html
  www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2018/numer-2.html
  www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2018/numer-3.html
  www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2018/numer-4.html

  - „Informator. Gmina Kłodzko” jest zarejestrowany w sądzie

  - w załączeniu przesyłamy następujące numery pdf wydane do 15
  października 2018 r. (4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018

  - wydatki na promocję w mediach:
  • w 2015 roku w tym (roczna umowa z lokalną telewizją TV Kłodzka,
  kolumna samorządowa i ogłoszenia w lokalnych tygodnikach Euroregio
  Glacensis, Gazeta Kłodzka, Panorama Kłodzka, współpraca z miesięcznikiem
  Gmina Polska Przegląd Samorządowy, współpraca z TV Wrocław): 48 562,30

  • w 2016 roku w tym (publikacje w lokalnych tygodnikach Euroregio
  Glacensis, Panorama Kłodzka, współpraca z miesięcznikiem Gmina Polska
  Przegląd Samorządowy, wydawanie kwartalnika „Informator. Gmina Kłodzko”
  skład i druk): 13 709,97 zł
  • w 2017 roku w tym (roczna umowa z lokalną telewizją TV Kłodzka,
  ogłoszenia i publikacje w lokalnych tygodnikach Euroregio Glacensis,
  Gazeta Kłodzka, Panorama Kłodzka, współpraca z miesięcznikiem Gmina
  Polska Przegląd Samorządowy, współpraca z TV Wrocław, wydawanie
  kwartalnika „Informator. Gmina Kłodzko” skład i druk): 30 443,50 zł
  • w 2017 roku w tym (roczna umowa z lokalną telewizją TV Kłodzka,
  ogłoszenia i publikacje w lokalnych tygodnikach Euroregio Glacensis,
  Gazeta Kłodzka, Panorama Kłodzka, współpraca z miesięcznikiem Gmina
  Polska Przegląd Samorządowy, współpraca z Poradnikiem Samorządowym
  Gospodarz, współpraca z TV Wrocław, wydawanie kwartalnika „Informator.
  Gmina Kłodzko” skład i druk, umowa z portalem internetowym doba.pl): 38
  655,60 zł

  Z pozdrowieniami

  --
  Justyna Bytnar
  Podinspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
  Urząd Gminy Kłodzko
  ul. Okrzei 8a
  57-300 Kłodzko
  Tel.: 74/6474156

  „Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
  Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
  zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
  lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo
  tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
  nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.

  Załączniki

  • Informator_Gmina_Kłodzko_nr_4-2017.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • numer 1/2018 przez KŁODZKO

  --
  Justyna Bytnar
  Podinspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
  Urząd Gminy Kłodzko
  ul. Okrzei 8a
  57-300 Kłodzko
  Tel.: 74/6474156

  „Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
  Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
  zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
  lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo
  tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
  nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.

  Załączniki

  • informator_GK_1-2008.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
 • numer 2/2018 przez KŁODZKO

  --
  Justyna Bytnar
  Podinspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
  Urząd Gminy Kłodzko
  ul. Okrzei 8a
  57-300 Kłodzko
  Tel.: 74/6474156

  „Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
  Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
  zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
  lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo
  tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
  nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.

  Załączniki

  • Informator_GK_2-2018.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz