Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez CHORKÓWKA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ugch@pro.onet.pl> o 2018-07-17 12:36

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-07-18 11:42

 • odp. wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHORKÓWKA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej, z dnia 17 lipca 2018 r.

  Wioletta Klimek

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Chorkówka

  38-458 Chorkówka 175

  Tel. 13 43 869 44

  www.chorkowka.pl <http://www.chorkowka.pl>

  Załączniki