Instytucja: KOWARY

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7005@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informacje publicznš przez KOWARY

  Dzień Dobry,
  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  uprzejmie informuję, iż w Gminie Miejskiej Kowary, Miejski Orodek Kultury
  jest wydawcš kwartalnika społeczno-kulturalnego pod nazwš Gazeta Kowarska -
  Slołsity. Nr ISSN 2300-2387. Wersja elektroniczna numerów od 1/2015 do 3/2018
  jest dostępna do pobrania pod adresem https://issuu.com/slolsity.
  Wydatki Gminy na artykuły sponsorowane i reklamę w prasie w latach 2015-2018
  wyniosły w roku:
  \- 2015- 1.800,00 zł- reklama w Nowinach Jeleniogórskich.
  \- 2016- 5.429,97 zł, w tym:
  1.230,00 zł- reklama w Nowinach Jeleniogórskich
  2.999,97 zł- nagranie i emisja w Strimeo TV cyklu 10 materiałów filmowych z
  kowarskich wydarzeń
  1.200,00 zł- nagranie i emisja w Strimeo TV filmu promujšcego miasto w
  kontekcie wydanych ksišżek, których akcja rozgrywa się w Kowarach
  \- 2017- 7,933,00 zł, w tym:
  553,00 zł- reklama w bezpłatnej gazecie Nasze Miasto
  6.150,00 zł- nagranie i emisja w Strimeo TV cyklu 25 materiałów filmowych z
  kowarskich wydarzeń
  1.230,00 zł - kampania radiowa imprez miejskich w PR Wrocław
  \- 2018- 19,891,40 zł, w tym:
  1.500 zł- artykuł do wydawnictwa Kompas Górski. Przewodnik turystyczny na
  zimę 2018/2019
  2.000 zł- artykuł do wydawnictwa Kompas Górski. Przewodnik turystyczny na
  jesień 2018
  2.000 zł- artykuł do wydawnictwa Kompas Górski. Przewodnik turystyczny na
  lato 2018
  1.600 zł- artykuł do wydawnictwa Kompas Górski. Przewodnik turystyczny na
  wiosnę 2018
  615 zł- katalog gmin 2018- dodatek do Gazety Wrocławskiej
  1.500 zł- wkładka turystyczna- dodatek do Gazety Wrocławskiej
  6.150,00 zł- nagranie i emisja w Strimeo TV cyklu 25 materiałów filmowych z
  kowarskich wydarzeń
  2.066,40 zł- kampania radiowa imprez miejskich w radio WAWA Jelenia Góra
  2.460,00 zł- kampania radiowa imprez miejskich w radio ESKA Wrocław


  Osoby wytwarzajšce informację:
  -Ewa Kubarko-Lewandowska/ Miejski Orodek Kultury w Kowarach, ul. Szkolna 2, tel. 75 718 25 77
  -Andrzej Weinke/ Kierownik Referatu Promocji

  Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji publicznej: Żaneta
  Waligóra/Stanowisko ds. prowadzenia dokumentacji pracowniczej i zarzšdzania
  informacjš

  Urzšd Miejski w Kowarach
  ul. 1 Maja 1a
  58-530 Kowary

  Załączniki