Instytucja: 

IWONICZ-ZDRÓJ

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez IWONICZ-ZDRÓJ

  W odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, że Gmina
  Iwonicz-Zdrój nie prowadzi żadnego rodzaju mediów. Natomiast wskazanie
  wydatków Gminy na promocję medialną w latach 2015, 2016 i 2017 wymaga
  przeprowadzenia dodatkowych czynności związanych z zestawieniem i
  wyliczeniem bowiem Urząd nie dysponuje wprost taką informacją i musi ją
  dopiero wytworzyć. Stąd w przypadku podtrzymywania tego wniosku w tym
  zakresie proszę o wykazanie szczególnego interesu publicznego w żądaniu
  uzyskania informacji w tym zakresie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1
  ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania niniejszego pisma pod rygorem pozostawienia sprawy bez
  rozpatrzenia.

  Pozdrawiam serdecznie

  Anna Frodyma

  Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju

  al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. (13) 43 502 12 wew. 131

  Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy
  o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/ informacją na temat
  przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju danych osobowych.

  W dniu 17.07.2018 o 12:56, Sekretariat UG Iwonicz-Zdrój pisze: