Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r. CZ I przez JEDLICZE

  Odpowiedź na wniosek o  dostępie do informacji publicznej z dnia
  17.07.2018 r. CZ I. W kolejnym mailu pozostałe wnioskowane dane.

  Sekretariat Urzędu Gminy w Jedliczu

  --

  /

  Ta wiadomość zawiera informacje poufne lub zastrzeżone i jest
  przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby lub podmiotu. Jeśli nie
  jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej
  rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować, oraz wykorzystywać zawartych
  tutaj informacji. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za
  pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej
  wiadomości i usunięcie jej z komputera. Z powodu możliwego
  przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub
  niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty
  elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego
  nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia
  występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
  przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
  prosimy żądać wersji drukowanej.

  /

  Załączniki

 • Fwd: odpowiedź na wniosek o dostępie na informację publiczną RS.1431.65.2018 ASt CZ II przez JEDLICZE

  Odpowiedź na wniosek o  dostępie do informacji publicznej z dnia
  17.07.2018 r. CZ II.

  Sekretariat Urzędu Gminy w Jedliczu

  /

  Ta wiadomość zawiera informacje poufne lub zastrzeżone i jest
  przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby lub podmiotu. Jeśli nie
  jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej
  rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować, oraz wykorzystywać zawartych
  tutaj informacji. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za
  pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej
  wiadomości i usunięcie jej z komputera. Z powodu możliwego
  przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub
  niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty
  elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego
  nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia
  występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
  przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
  prosimy żądać wersji drukowanej.

  /

  Załączniki