Instytucja: 

KUDOWA-ZDRÓJ

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KUDOWA-ZDRÓJ

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-16 09:05

  odczytano w dniu 2018-07-16 10:52.

 • odpowiedź przez KUDOWA-ZDRÓJ

  W załączeniu przesyłam odpowiedź.

  Z poważaniem

  Arkadiusz Sip

  Informatyk

  Referat Organizacyjny,Oświaty i Spraw Obywatelskich

  tel/fax. +48748621705 ,e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  image001

  Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość
  jest przeznaczona wyłącznie

  dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
  kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne

  postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość
  przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

  skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i
  serwera.

  Załączniki

 • odpowiedź przez KUDOWA-ZDRÓJ

  W załączeniu przesyłam odpowiedź.

  Z poważaniem

  Arkadiusz Sip

  Informatyk

  Referat Organizacyjny,Oświaty i Spraw Obywatelskich

  tel/fax. +48748621705 ,e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  image001

  Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość
  jest przeznaczona wyłącznie

  dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
  kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne

  postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość
  przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

  skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i
  serwera.

  Załączniki

 • W zał. do pisma nr S.1431.38.1.2018 przesyłamy tabelę. przez KUDOWA-ZDRÓJ

  W zał. do pisma nr S.1431.38.1.2018 przesyłamy tabelę.

  Z poważaniem

  Arkadiusz Sip

  Informatyk

  Referat Organizacyjny,Oświaty i Spraw Obywatelskich

  tel/fax. +48748621705 ,e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  image001

  Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość
  jest przeznaczona wyłącznie

  dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
  kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne

  postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość
  przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

  skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i
  serwera.

  Załączniki