Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7550@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odp. na wniosek przez LEŻAJSK

  Leżajsk, 24 kwietnia 2019 r.

  OR. 1431.19.2019

  Sieć Obywatelska Watchdog

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek złożony w trybie ustawy o
  dostępie do informacji publicznej.

  Z up. Burmistrza Leżajska

  Agnieszka Wyczarska
  Sekretarz Miasta

  Urząd Miejski w Leżajsku
  tel./fax 17 242-73-33
  godz: od 7:30 do 15:30

  Zgodnie z art. 13 oraz 14 RODO informuję Pana/ią, że Pana/i dane będą
  przetwarzane przez Urząd Miejski w Leżajsku w zakresie niezbędnym do
  realizacji umowy oraz spełnienia wymogów prawnych w tym ustawy z dnia 14
  lipca 1983 narodowym zasobie archiwalnym. Administratorem Pana/i danych jest
  Urząd Miejski w Leżajsku, reprezentowany przez Burmistrza Leżajska. Kontakt
  do inspektora danych osobowych <mailto:iodo@miastolezajsk.pl>
  iodo@miastolezajsk.pl , tel 17 242 73 33. Szczegóły i zakres przetwarzania
  danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na
  stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku -
  <http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo>
  http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo .

  Pomyśl o środowisku, nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

  Załączniki