Instytucja: 

LUBACZÓW

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp. w sprawie udostępnienia inf. publ. przez LUBACZÓW

  Odpisując na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  17.07.2018 niżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania. Do listu wysyłam
  również załącznik pdf.

  1.Czy w urzędzie gminy, w którymś z jego wydziałów, w jednostce
  organizacyjnej gminy lub samorządowej osobie prawnej prowadzone są media?

  *Tak*

  2.Jakiego typu media są prowadzone i wskazanie jednostki organizacyjnej
  lub osoby prawnej?

  *Informator Miejski Lubaczow.pl – gazeta wydawana przez Gminę Miejską
  Lubaczów*

  3.Prosimy o podanie linku, jeśli media są dostępne w Internecie.

  *http://www.lubaczow.pl/go.php?/pl/dla_mieszkacow/publikacje/***

  4.Jeśli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informacje czy
  jest on rejestrowany w sądzie.

  *Nie, nie jest rejestrowany.*

  5.Jeśli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów.

  *Wydania dostępne są pod wyżej wskazanym linkiem*

  6.Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi.

  *W 2015 r. na promocję wydano 134 469,34 zł*

  *W 2016 r. na promocję wydano 163 047,00 zł*

  *W 2017 r. na promocje wydano – 144 858,48 zł*

  *W 2018 r., do dnia udzielenia odpowiedzi, na promocję wydano 95 429,73 zł*

  **

  Z poważaniem

  Iwona Hojdak
  --

  *Iwona Hojdak*

  Urząd Miejski w Lubaczowie

  /Referent w Biurze Promocji i Informacji///

  ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

  tel. 16.632.80.10 wew. 44 | fax 16.632.11.91

  tel. 16.632.80.10 | fax 16.632.11.91

  {{ email }}

  {{ email }}


  Chroń środowisko Pamiętaj o środowisku! Przed wydrukowaniem tej
  wiadomości, zastanów się czy potrzebujesz wersji papierowej!

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje
  o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie
  informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie
  będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
  niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie
  i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.
  Dziękujemy. Urząd Miejski w Lubaczowie

  Załączniki

  • 201807251319.pdf