Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez MIEJSCE PIASTOWE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@miejscepiastowe.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • OA-1431-44-2018 przez MIEJSCE PIASTOWE

  W związku z brakiem, z Państwa strony,  potwierdzenia otrzymania
  wcześniejszego maila, ponownie przesyłam informację:

  W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który
  wpłynął do Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w dniu 18.07.2018 r. dotyczącym
  zapytania o media jakie są prowadzone przez Gminę oraz przesłania
  ostatnich 5 numerów wydawanego w gminie czasopisma w formie
  elektronicznej informuję, że ze względu na konieczność przygotowania
  odpowiedzi, żądana informacja zostanie udostępniona w terminie do dnia
  24 sierpnia 2018 r.

  Informacja zgodnie z Państwa prośbą zostanie przesłana jedynie w postaci
  elektronicznej na adres e-mail:

  sprawa-7561@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  --
  Z poważaniem

  Katarzyna Liput
  Urząd Gminy Miejsce Piastowe

  Załączniki

 • Re: OA-1431-44-2018 przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, uprzejmie informuję iż nie otrzymaliśmy od Państwa ostatecznej odpowiedzi.

  Łączę wyrazy szacunku,

  Katarzyna Batko

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek przez AgnieszkaZdanowicz

  Nadawca: MIEJSCE PIASTOWE

  Treść: Pobierz