'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji publicznej - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem przez RADOMYŚL NAD SANEM

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
  wpłynął do Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem w dniu 30.07.2018 roku
  poniżej przesyłam odpowiedź.

  1. Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem wydaje gazetę gminną pod nazwą
  „Biuletyn Gminy Radomyśl nad Sanem” - wydanie co około 2-3 miesiące.
  2. Wszystkie numery dostępne są na stronie internetowej Gminy Radomyśl
  nad Sanem pod linkiem:
  http://radomysl.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=50&strona=1&sub=1
  3. Biuletyn Gminy Radomyśl nad Sanem nie jest zarejestrowany w sądzie.
  4. Wszystkie wydania Biuletynu Gminy Radomyśl nad Sanem w formacie PDF
  są dostępne na stronie www.radomysl.pl
  5. Wydatki Gminy Radomyśl nad Sanem na promocję i ogłoszenia:
  2015 rok: 29 434,65 zł
  2016 rok: 43 613,99 zł
  2017 rok: 66 049,16 zł
  2018 rok (na dzień 31.07.2018): 12 613,36 zł

  Z poważaniem,
  Dawid Wąsikowski
  Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem

  Załączniki