'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Udostępnienie informacji publicznej przez SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. informuję, że:

  - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
  jest wydawcą pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Sokołowski",

  - wydatki Gminy Sokołów Małopolski na promocję:

  2015 r.: 9 377,84 zł,

  2016 r.: 15 354,54 zł,

  2017 r.: 10 127,05 zł,

  2018 r.: 18 983,44 zł na dzień 24.07.2018 r.

  Beata Szot

  Sekretarz Gminy i Miasta

  Sokołów Małopolski

  Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopolski przetwarza Państwa dane osobowe.
  Więcej szczegółów na ten temat mogą Państwo uzyskać na naszej stronie
  internetowej BIP w zakładce Ochrona danych osobowych (
  <http://www.bip.sokolow-mlp.pl/index.php?m=145>
  http://www.bip.sokolow-mlp.pl/index.php?m=145) lub w siedzibie Urzędu.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez adres e-mail:
  iod@e-sokolow-mlp.pl