Instytucja: 

WIELKIE OCZY

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

  • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

    Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

    - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
    - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
    - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
    - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
    - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
    - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

    Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
    - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
    - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
    - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
    - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
    - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
    - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

    Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

    --
    Sieć Obywatelska Watchdog Polska
    ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
    tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
    www.siecobywatelska.pl
    www.watchdogportal.pl
    www.funduszesoleckie.pl
    www.informacjapubliczna.org
    NIP 526282872
    KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  • odp. na informację publiczną przez WIELKIE OCZY

    W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 24.04.2019 roku

    --
    Mariusz Janeczko
    Urząd Gminy Wielkie Oczy
    Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej
    ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
    tel.: 16 631 01 93 wew. 16
    e-mail: {{ email }}

    Załączniki