Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BABIMOST

  Twoja wiadomość

  Do: babimost@babimost.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:37

  odczytano w dniu 2018-07-17 14:21.

 • Media przez BABIMOST

  Urząd Miejski w Babimoście w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej informuje, iż w tutejszym urzędzie oraz w podległych
  gminie placówkach nie prowadzone są media. Ponadto gmina również nie wydaje
  dziennika ani czasopisma, w myśl prawa prasowego. Gmina również nie korzysta
  z sponsorowanych artykułów związanych z promocją, a wszelkie wydatki na
  prasę z reguły dotyczą spełnienia ustawowych obowiązków wynikających z
  ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  Pozdrawiam

  Panaś Sylwia

  Sekretarz Gminy