Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BOGDANIEC

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@bogdaniec.pl> o 2018-07-17 12:37

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-07-23 07:37

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez BOGDANIEC

  Dzień dobry przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

  Jolanta Dauksza
  Sekretarz Gminy
  tel. 95 723 73 96
  tel. 605 781 293

  Urząd Gminy Bogdaniec
  ul. Mickiewicza 45
  66-450 Bogdaniec
  tel.95 7510 210, fax 95 7510 209

  Załączniki

 • Re: Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowna Pani,

  W nawiązaniu do odpowiedzi na nasz wniosek dotyczący prowadzenia przez gminę czasopisma i w związku z nieposiadaniem przez Państwa numerów gazety "Wieści z Bogdańca" w wersji pdf, wnosimy o przesłanie 5 ostatnich numerów w wersji papierowej na adres: Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa.

  Z poważaniem,

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BOGDANIEC

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@bogdaniec.pl> o 2018-08-11 17:50

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-08-13 08:02

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus