Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DESZCZNO

  Dzień dobry,

  referat promocji, kultury, turystyki i sportu Urzędu Gminy Deszczno,
  odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 17 lipca
  2018 r. przesyła następujące informację:

  * Tak
  * Czasopismo - Głos Deszczna - wydawany przez Gminę Deszczno - referat
  promocji, kultury, turystyki i sportu
  * https://www.deszczno.pl/strona/menu/45_glos_deszczna
  * czasopismo Głos Deszczna od 2007 roku jest zarejestrowanie w
  rejestrze dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pod
  numerem 226.
  * Wydatki gminy na ogłoszenia, artkuły sponsorowane, materiały
  dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 (do dnia
  31.07.2018 r.) wyniosły 85.784,47 zł, w tym:

  * 2015 rok = 28.269,60 zł
  * 2016 rok = 31.156.38 zł
  * 2017 rok = 19.049,57 zł
  * 2018 rok (do 31.07.2018 r.) = 7.308,92 zł

  Ze względu na wielkość plików pdf. nie mamy możliwości dołączenia ich do
  wiadomości, dlatego wszystkie pliki przesyłam wysłane za pośrednictwem
  WeTransfera. Jednocześnie informuję, że wszystkie egzemplarze Głodu Deszczna
  w wersji pdf. są zamieszczone na naszej stronie internetowej w linku
  znajdującym się powyżej.

  Z poważaniem

  _______________________________________________

  Danuta Okolita

  Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

  Urząd Gminy Deszczno

  ul. Lubuska 90

  66-446 Deszczno

  e-mail: <mailto:gmina@deszczno.pl> danuta.okolita@deszczno.pl

  Tel.: 95 751 21 85; 692 618 344

  Fax: 95 728 76 51

  Załączniki

 • danuta.okolita@deszczno.pl sent you files via WeTransfer przez DESZCZNO

  danuta.okolita@deszczno.pl sent you some files

  5 files, 20.1 MB in total
  ・ Will be deleted on 7 August, 2018

  Download link:
  https://wetransfer.com/downloads/a7098fd18179b650f0dc0d81ddc26b1e20180731085937/cd1515bbc56836db6f9c6c4c10e34b2220180731085937/b20c0b

  Message:
  Głos Deszczna nr 2(37)/2017, 3(38)/2017, 4(39)/2017, 1(40)/2018 oraz 2(41)/2018

  5 files

  glos_deszczna_2018_2.pdf
  glos_deszczna_2_2017.pdf
  glos_deszczna_2017_3.pdf
  DESZCZNO_4_2017.pdf
  glos_deszczna_1_2018.pdf

  [Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

  About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
  Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
  Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

  To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).