Instytucja: GUBIN

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GUBIN

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@gminagubin.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:37

  odczytano w dniu 2018-07-17 13:42.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez GUBIN

  Znak sprawy: PŚP.1431.6.2018

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17.07.2018r. informuję:

  Ad. 1 w Urzędzie Gminy Gubin, ani w żadnej jednostce podległej nie prowadzone są media;

  Ad. 2 n/d;

  Ad. 3 n/d;

  Ad. 4 Gmina Gubin nie prowadzi dziennika ani czasopisma;

  Ad. 5 n/d;

  Ad. 6 W latach 2015 – 2017 Gmina Gubin nie ponosiła wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowana lub innego typu promocję. W czerwcu br. zamieściła artykuł na temat bieżącej działalności Urzędu Gminy na kwotę 922,50 zł brutto w lokalnej prasie. Gmina Gubin w latach 2013 - 2017 wydawała we własnym zakresie materiały informacyjno – promocyjne, z którymi można zapoznać się na naszej stronie internetowej Gminy Gubin link: <http://gminagubin.pl/materialy-informacyjno-promocyjne.html> http://gminagubin.pl/materialy-informacyjno-promocyjne.html.

  Z poważaniem;
  Joanna Nesterowicz
  Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pomocowych i Promocji

  Urząd Gminy Gubin
  ul. Obrońców Pokoju 20
  66-620 Gubin
  Tel. 68 359 16 40 w. 129