Instytucja: LUBRZA

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7665@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: {Disarmed} Wniosek o informacje publiczną przez LUBRZA

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@lubrza.pl
  Temat: {Disarmed} Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 16.02.2019 21:25

  odczytano w dniu 18.02.2019 09:17.

 • Wniosek o informacje publiczną przez LUBRZA

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na Państwa wniosek o informację publiczną uprzejmie informuję co następuje:

  czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

  Jednostka nie prowadzi mediów.
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Nie dotyczy
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Nie dotyczy

  Gmina posiada swoją stronę internetową pod adresem: www.lubrza.pl <http://www.lubrza.pl> oraz profil na FB Gmina Lubrza
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  NIE
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  NIE
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  WYDATKI NA PROMOCJĘ

  2015

  2016

  2017

  2018

  6 494,35

  3 358,34

  5 040,66

  1 679,17

  3 259,50

  1 193,10

  736,77

  921,27

  615,00

  1 414,50

  1 808,10

  4 920,00

  4 714,59

  615,00

  6 317,28

  615,00

  240,00

  3 047,94

  615,00

  4 897,86

  3 648,18

  615,00

  4 092,83

  885,60

  952,00

  265,00

  742,92

  638,00

  1 107,10

  973,42

  3 843,75

  4 406,86

  418,00

  1 500,00

  6 691,20

  1 350,00

  28 905,00

  344,40

  3 075,00

  651,90

  1 230,00

  307,50

  21 448,72

  44 962,30

  32 422,31

  20 313,76

  Pozdrawiam

  Grażyna Hoffmann

  Urząd Gminy Lubrza

  e-mail: <mailto:promocja@lubrza.pl> promocja@lubrza.pl

  Osiedle Szkolne 13, 66-218 Lubrza

  tel. 512 004 128; 512 004 793 w. 209

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  Szczegóły pod adresem : <http://bip.lubrza.pl/306/klauzula_informacyjna/> http://bip.lubrza.pl/306/klauzula_informacyjna/

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez LUBRZA

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na Państwa wniosek o informację publiczną uprzejmie informuję
  co następuje:

  czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

  Jednostka nie prowadzi mediów.
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
  radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
  osoby prawnej gminy;

  Nie dotyczy
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Nie dotyczy

  Gmina posiada swoją stronę internetową pod adresem: www.lubrza.pl
  <http://www.lubrza.pl> oraz profil na FB Gmina Lubrza
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
  jest on zarejestrowany w sądzie;

  NIE
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  NIE
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i 2018.

  WYDATKI NA PROMOCJĘ

  2015

  2016

  2017

  2018

  6 494,35

  3 358,34

  5 040,66

  1 679,17

  3 259,50

  1 193,10

  736,77

  921,27

  615,00

  1 414,50

  1 808,10

  4 920,00

  4 714,59

  615,00

  6 317,28

  615,00

  240,00

  3 047,94

  615,00

  4 897,86

  3 648,18

  615,00

  4 092,83

  885,60

  952,00

  265,00

  742,92

  638,00

  1 107,10

  973,42

  3 843,75

  4 406,86

  418,00

  1 500,00

  6 691,20

  1 350,00

  28 905,00

  344,40

  3 075,00

  651,90

  1 230,00

  307,50

  21 448,72

  44 962,30

  32 422,31

  20 313,76

  Niestety poprzedni email z całkowitą korespondencją mi wrócił. Przesyłam
  zatem informację w odrębnym emailu.

  Pozdrawiam

  Grażyna Hoffmann

  Urząd Gminy Lubrza

  e-mail: promocja@lubrza.pl <mailto:promocja@lubrza.pl>

  Osiedle Szkolne 13, 66-218 Lubrza

  tel. 512 004 128; 512 004 793 w. 209

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym
  zakresie przepisami.

  Szczegóły pod adresem : http://bip.lubrza.pl/306/klauzula_informacyjna/