Instytucja: LUBSKO

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7666@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odp. na wniosek o informacje publiczną przez None

  OR.1431.5.2019

  Lubsko, 27.02.2019 r.

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 16.02.2019 r. (data rejestru wniosku w tut. Urzędzie 18.02.2019
  r,), Gmina Lubsko informujejak niżej:

  Ad. 1. W Urzędzie Miejskim w Lubsku w Jednostce organizacyjnej Gminy
  Lubsko tj. Gminnej instytucji kultury prowadzone są media.

  Ad. 2. W bibliotece Miejskiej Miasta i Gminy w Lubsku, będącej gminną
  instytucją kultury prowadzoną przez Burmistrza Miasta Lubsko, prowadzona
  jest gazeta - Magazyn Lubski.

  Ad. 3. www.magazyn-lubski.pl <http://www.magazyn-lubski.pl/>
  facebook.com/MagazynLubski <http://facebook.com/MagazynLubski>

  Ad. 4.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku wydaje miesięcznik
  „Magazyn Lubski” , który jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism
  Nr 4/91 i zarejestrowany w Bibliotece Narodowej i posiadający nr ISSN
  1425-3178.

  Ad. 5. W załączeniu 5 ostatnich numerów Magazynu Lubskiego.

  Ad. 6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
  dedykowane i innego typu promocję:

  Rok 2015 - 3 142,65 zł brutto

  Rok 2016 -4 046,40 zł brutto

  Rok 2017 - 4 080,94 zł brutto

  Rok 2018 - 6 303,75 zł brutto

  Z poważaniem,
  A.Ślifirska
  UM Lubsko
  Wydział Organizacyjny

  W dniu 2019-02-20 o 10:56, Manuela Konieczka pisze:
  --

  Załączniki

 • odp. na wniosek o informacje publiczną przez LUBSKO

  OR.1431.5.2019

  Lubsko, 27.02.2019 r.

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 16.02.2019 r. (data rejestru wniosku w tut. Urzędzie 18.02.2019
  r,), Gmina Lubsko informujejak niżej:

  Ad. 1. W Urzędzie Miejskim w Lubsku w Jednostce organizacyjnej Gminy
  Lubsko tj. Gminnej instytucji kultury prowadzone są media.

  Ad. 2. W bibliotece Miejskiej Miasta i Gminy w Lubsku, będącej gminną
  instytucją kultury prowadzoną przez Burmistrza Miasta Lubsko, prowadzona
  jest gazeta - Magazyn Lubski.

  Ad. 3. www.magazyn-lubski.pl <http://www.magazyn-lubski.pl/>
  facebook.com/MagazynLubski <http://facebook.com/MagazynLubski>

  Ad. 4.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku wydaje miesięcznik
  „Magazyn Lubski” , który jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism
  Nr 4/91 i zarejestrowany w Bibliotece Narodowej i posiadający nr ISSN
  1425-3178.

  Ad. 5. W załączeniu 5 ostatnich numerów Magazynu Lubskiego.

  Ad. 6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
  dedykowane i innego typu promocję:

  Rok 2015 - 3 142,65 zł brutto

  Rok 2016 -4 046,40 zł brutto

  Rok 2017 - 4 080,94 zł brutto

  Rok 2018 - 6 303,75 zł brutto

  Z poważaniem,
  A.Ślifirska
  UM Lubsko
  Wydział Organizacyjny

  W dniu 2019-02-20 o 10:56, Manuela Konieczka pisze:
  --

  Załączniki