Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA SÓL

  Wiadomość wysłana w dniu 17 lipca 2018 10:37:23 GMT-00:00 do nowasol@nowasol.pl o temacie „Wniosek o informacje publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SÓL

  Urząd Miasta Nowa Sól w załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Załączniki

 • wniosek o informację publiczną przez NOWA SÓL

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
  przesłanie trzech najnowszych numerów Tygodnika Krąg (jak sądzimy będą
  to w momencie udzielania odpowiedzi jeden numer z lipca i dwa
  sierpniowe) w wersji pdf. Ewentualnie prosimy o podanie linku, jeżeli
  pliki te można znaleźć w Internecie.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres sprawa-sprawa-7673@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.informacjapubliczna.org.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

 • Tygodnik Krąg pdf przez NOWA SÓL

  Dzień dobry,

  zgodnie z prośbą udostępniam ostatnie trzy wydania "Tygodnika Krąg" w
  formie elektronicznej - pdf.

  z poważaniem Artur Lawrenc

  Załączniki