Instytucja: OTYŃ

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez OTYŃ

  Krystyna Nadolska

  Skarbnik Gminy Otyń

  e-mai: <mailto:skarbnik@otyn.pl> skarbnik@otyn.pl

  Urząd Gminy Otyń

  ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

  tel. 68 355 94 00, fax. 68 355 94 01

  NIP: 9251963373, REGON 970770356

  Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie
  chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób, do
  których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
  niniejszej wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
  też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku
  uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o
  zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej.

  Załączniki

 • Wniosek o informacje publiczną c.d. Gmina Otyń przez OTYŃ

  Krystyna Nadolska

  Skarbnik Gminy Otyń

  e-mai: <mailto:skarbnik@otyn.pl> skarbnik@otyn.pl

  Urząd Gminy Otyń

  ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

  tel. 68 355 94 00, fax. 68 355 94 01

  NIP: 9251963373, REGON 970770356

  Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie
  chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób, do
  których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
  niniejszej wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
  też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku
  uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o
  zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej.

  Załączniki

 • Wniosek o informacje publiczną c.d. Gmina Otyń przez OTYŃ

  Krystyna Nadolska

  Skarbnik Gminy Otyń

  e-mai: <mailto:skarbnik@otyn.pl> skarbnik@otyn.pl

  Urząd Gminy Otyń

  ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

  tel. 68 355 94 00, fax. 68 355 94 01

  NIP: 9251963373, REGON 970770356

  Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie
  chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób, do
  których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
  niniejszej wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
  też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku
  uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o
  zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej.

  Załączniki