Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PRZEWÓZ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <urzadgminy@przewoz.com.pl> o 2018-07-17 12:37

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-07-17 12:49

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez PRZEWÓZ

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Urząd Gminy w Przewozie informuje:

  1) żadna jednostka (komórka) organizacyjna Gminy Przewóz nie prowadzi mediów,
  2) Gmina Przewóz nie prowadzi dziennika ani innych czasopism,
  3) wydatki na ogłoszenia:
  - 2015 r.: 883,14 zł;
  - 2016 r.: 5977,45 zł;
  - 2017 r.: 4538,70 zł;
  - 2018 r.: 1697,30 zł.

  Kazimierz Kurpiel
  Sekretarz Gminy