Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez SIEDLISKO

  Dzień dobry,

  w związku z trwającą przerwą urlopowa, na podstawie art. 23 ust. 2
  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) informuje, iż odpowiedź na wniosek o
  udzielenie informacji publicznej z dnia 2018-07-17 nastąpi do dnia
  2018-08-31.

  Z poważaniem

  Monika Suchocka
  UG Siedlisko
  te. 683883211

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SIEDLISKO

  Dzień dobry,

  w związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
  informuję, iż na terenie gminy Siedlisko wydawany jest kwartalnik
  "Wieści z Siedliska".

  Wydatki gminy:
  - 2015 rok -   180,81 zł (ogłoszenia o przetargu)
  - 2016 rok - 1546,36 zł (ogłoszenia o przetargu oraz ogłoszenia
  okolicznościowe),
  - 2017 rok - 1269,37 zł (ogłoszenia o przetargu oraz ogłoszenia
  okolicznościowe),
  - 2018 rok -   232,47 zł (na potrzeby opracowania studium uwarunkowań i
  kierunków zagospodarowania przestrzennego).

  Z poważaniem

  Monika Suchocka
  UG Siedlisko
  tel. 683883211