Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZANIEC

  Twoja wiadomo��

  Do: ug@szczaniec.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczn�
  Wys�ano: 17.07.2018 12:37

  odczytano w dniu 17.07.2018 14:26.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZANIEC

  Witam,

  W Urzędzie Gminy Szczaniec były prowadzone media – gazetka. Od 2016 roku zostały wydane tylko trzy numery (w załączeniu przesyłam pdf). Jeden nr gazety został udostępniony na stronie gminy http://www.szczaniec.pl/news,179,biuletyn-informacyjny-glos-szczanca.html
  Gazeta jest zarejestrowana w sądzie (w załączeniu skan postanowienia).
  Wydatki Gminy w roku:

  - 2015: promocja gminy – 2634,17zł

  - 2016: ogłoszenia – 36,90zł , Gazeta – 6753zł , promocja gminy – 160,88zł

  - 2017: Gazeta – 3321zł , promocja gminy – 10663,92zł

  - 2018 : promocja gminy – 1407,00zł

  Pozdrawiam,

  Natalia Kubiak

  Urząd Gminy Szczaniec

  Ul. Herbowa 30

  66-225 Szczaniec

  woj. Lubuskie

  tel. (+48 68) 34 10 700

  E-mail: ug@szczaniec.pl

  Załączniki