'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MALCZYCE

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@malczyce.wroc.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-16 09:05

  odczytano w dniu 2018-07-16 09:44.

 • Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez MALCZYCE

  Sprawa: _Odpowiedź na wniosek._

  W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2018 r. (data wpływu do Urzędu Gminy
  Malczyce16.07.2018 r.),
  uprzejmie informuje, że

  - w Gminny Ośrodku Kultury w Malczycach prowadzone są media,
  - gazeta, Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach,
  - http://www.malczyce.wroc.pl/project/mieszkaniec-gazeta-malczycka/
  - tak,
  - http://www.malczyce.wroc.pl/project/mieszkaniec-gazeta-malczycka/
  - wnioskowane dane stanowią informacje przetworzoną, podmiot ubiegający
  się o nie zobowiązany jest
  wykazać istnienie szczególnie istotnego interesu publicznego w ich
  pozyskaniu.
  Ponadto udostępnienie wnioskowanej informacji jej przygotowania wymaga
  dużego nakładu czasowego.
  W związku z powyższym proszę o uzupełnienie wniosku.

  --
  Kaja Rejek
  Referat organizacyjny

  tel. 71 3179 223 wew 211

  Urząd Gminy Malczyce
  ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
  www.malczyce.wroc.pl