Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na pismo sprawa 7706xxx przez WYMIARKI

  Dzień Dobry.

  W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej 
  przesłanego emilem z dnia 17.07.2018r., sprawa -
  7706@fedrowanie.siecobywatelska.pl   uprzejmie informuję , iż w
  tutejszym Urzędzie  ani w  jednostkach organizacyjnych podległych tut.
  Urzędowi nie są  prowadzone żadne media. Gmina nie posiada żadnej spółki.

  Ponadto informuję iż w latach 2015- do dnia udzielenia odpowiedzi na
  wniosek  gmina w gazecie o zasięgu lokalnym zamieściła  ogółem 9
  ogłoszeń związanych ze sprzedażą nieruchomości,tj.

  w roku 2015 - 4 ogłoszenia na kwotę ogółem - 738,0zl,

  w roku 2016 - 0

  w roku 2017 - 3  ogłoszenia na kwotę ogółem  - 1 365,0 zl,

  w roku 2018 - 2 ogłoszenia  na kwotę - 381,0 zł

  sporządziła

  Krystyna Kumek

  Sekretarz Gminu Wymiarki

  68-131 Wymiarki, ul. Ksiecia Witolda 5

  tel 68/360 40 45 wew.17