Instytucja: 

DĄBROWA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DĄBROWA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:38

  odczytano w dniu 2018-07-17 15:27.

 • odpowiedź przez DĄBROWA

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  Elżbieta Mojzyk

  Tel. 77/ 464-10-10 w. 105

  Fax 77/ 464-10-10 w. 305

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.gminadabrowa.pl/> http://www.gminadabrowa.pl

  Urząd Gminy Dąbrowa

  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56

  49-120 Dąbrowa

  Klauzula bezpieczeństwa

  Wysłana wiadomość oraz wszystkie jej załączniki stanowią informację
  chronioną przed ujawnieniem. Jeżeli ta wiadomość nie jest przeznaczona dla
  Ciebie, uprzedza się, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub
  korzystanie z tej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymana wiadomość
  trafiła omyłkowo, prosi się o niezwłoczne odesłanie jej z powrotem do
  nadawcy oraz trwałe usunięcie jej ze swojego systemu wraz ze wszelkimi
  załącznikami.

  Urząd Gminy Dąbrowa

  Załączniki