Instytucja: IZBICKO

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez IZBICKO

  Twoja wiadomość

  Do: marzena.s@izbicko.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 17.07.2018 12:38

  odczytano w dniu 17.07.2018 13:53.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez IZBICKO

  W związku z Państwa zapytaniem informuję:

  * nie prowadzimy mediów, nie tworzymy czasopism, dzienników.

  * Podaję informacje o wydatkach Gminy Izbicko na ogłoszenia, artykuły:

  * 2015 – 9567,36zł.

  * 2016 – 18123,60zł.

  * 2017 – 30544,88zł.

  * 2018 - I połowa - 10784,68zł.

  Z poważaniem

  Sekretarz Gminy Izbicko Marzena Baksik

  Załączniki