Instytucja: 

KOMPRACHCICE

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez KOMPRACHCICE

  Witam,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o dostępie
  do informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Leonard Pietruszka

  Wójt Gminy Komprachcice

  Załączniki

 • Re: informacja publiczna przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowny Panie,

  Uprzejmie dziękujemy za odpowiedź. Czy będzie w tym roku sierpniowy numer Wieści? Na razie nie widzę go na stronie.

  Co do jednego z pytań, prosząc o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku, mieliśmy na myśli wydatki gminy względem innych mediów. Nie tych, które gmina sama wydaje (zakładam, że Wieści należą do tej kategorii), a ewentualnych innych gazet, radia, telewizji, portali internetowych. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie na adres {{ email }}.

  Łączę wyrazy szacunku,

  Katarzyna Batko-Tołuć

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Gmina Komprachcice przez KOMPRACHCICE

  W odpowiedzi na Państwa maila w załączeniu przesyłam odpowiedz

  Z poważaniem
  Łukasz Raida
  Skarbnik Gminy Komprachcice
  tel. +48 77 403-17-00
  fax. +48 77 403-17-25
  www.komprachcice.pl
  e-mail: {{ email }}
  -----------------------------------------------------------
  Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej
  ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym
  adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania
  adresatowi, niniejszym informujemy że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja
  lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę
  wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając
  odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty. Dziękuję

  Załączniki