Instytucja: 

DMOSIN

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

NIEWYSŁANY

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DMOSIN

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 16.03.2019 21:31

  odczytano w dniu 18.03.2019 08:30.

 • Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez DMOSIN

  SG.1431.11.2019

  Sieć
  Obywatelska Watchdog Polska
  ul.
  Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel:
  22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

  Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną w zakresie przesłanego
  zapytania:

  Pytanie:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  Odpowiedź: Nie - nie są prowadzone

  w zw. z powyższym pozostałe pytania nie dotyczą Urzędu Gminy Dmosin oraz
  jego wydziałów, jak i nie są prowadzone w jednostkach organizacyjnych
  gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w
  spółce należącej do gminy)

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
  jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
  pdf.;

  Pytanie:
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016,
  2017 i 2018 roku.
  Odpowiedź: Nie było tego typu wydatków

  --

  Z poważaniem

  Jolanta Wojciechowska
  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Dmosin
  Dmosin 9; 95-061 Dmosin
  tel. i fax 46 874 62 94
  tel. 601 204 847
  email: {{ email }}
  email: {{ email }}

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw.
  RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Gmina Dmosin reprezentowana przez Wójta Gminy.
  W celu udzielenia Państwu informacji dotyczących Administratora Danych,
  Inspektora ochrony danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych,
  odbiorcach danych, okresu przechowywania danych, przysługujących Państwu
  prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu,
  przygotowaliśmy dla Państwa specjalną stronę:
  https://dmosin.pl/wiadomosci/792/wiadomosc/149793/ogolna_klauzula_informacyjna_rodo,
  na której znajdą Państwo informacje na wskazany powyżej temat. Prosimy o
  zapoznanie się ze wskazanymi informacjami. W razie jakichkolwiek pytań
  pozostajemy do Państwa dyspozycji.

  Używam klienta poczty Opera Mail: http://www.opera.com/mail/

 • Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez DMOSIN

  SG.1431.11.2019

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

  Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną w zakresie przesłanego
  zapytania:

  Pytanie:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  Odpowiedź: Nie - nie są prowadzone

  w zw. z powyższym pozostałe pytania nie dotyczą Urzędu Gminy Dmosin oraz
  jego wydziałów, jak i nie są prowadzone w jednostkach organizacyjnych
  gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w
  spółce należącej do gminy)

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
  jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
  pdf.;
  Pytanie:
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016,
  2017 i 2018 roku.
  Odpowiedź: Nie było tego typu wydatków

  --

  Z poważaniem

  Jolanta Wojciechowska
  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Dmosin
  Dmosin 9; 95-061 Dmosin
  tel. i fax 46 874 62 94
  tel. 601 204 847
  email: {{ email }}
  email: {{ email }}

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw.
  RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Gmina Dmosin reprezentowana przez Wójta Gminy.
  W celu udzielenia Państwu informacji dotyczących Administratora Danych,
  Inspektora ochrony danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych,
  odbiorcach danych, okresu przechowywania danych, przysługujących Państwu
  prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu,
  przygotowaliśmy dla Państwa specjalną stronę:
  https://dmosin.pl/wiadomosci/792/wiadomosc/149793/ogolna_klauzula_informacyjna_rodo,
  na której znajdą Państwo informacje na wskazany powyżej temat. Prosimy o
  zapoznanie się ze wskazanymi informacjami. W razie jakichkolwiek pytań
  pozostajemy do Państwa dyspozycji.

  Używam klienta poczty Opera Mail: http://www.opera.com/mail/