'

Instytucja: DOBROŃ

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7819@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez DOBROŃ

  W dniu 2019-03-18 o 08:06, Sekretariat Urzędu Gminy Dobroń pisze:
  >
  >
  >
  > --- Treść przekazanej wiadomości ---
  > Temat:     Wniosek o informacje publiczną
  > Data:     Sat, 16 Mar 2019 23:23:58 -0000
  > Nadawca:     sprawa-7819@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Odpowiedź-Do:     sprawa-7819@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Adresat:     sekretariat@dobron.ug.gov.pl
  >
  >
  >
  > Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
  > informację:
  > - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
  > w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
  > samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
  > prowadzone są media?;
  TAK.
  > - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  > gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  > organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  Gazeta.
  > - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  http://www.dobron.ug.gov.pl/?page_id=35
  > - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  > czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  NIE.
  > - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  > ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
  > pdf.;
  http://www.dobron.ug.gov.pl/?page_id=35
  > - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  > sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015,
  > 2016, 2017 i 2018 roku.
  W gazecie nie umieszczamy płatnych ogłoszeń czy artykułów sponsorowanych.
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres sprawa-7819@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
  > zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  >
  > --
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >
  > --
  >
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >
  >  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-07-17 10:38:50.645909+00:00 na >
  > adres sekretarz@dobron.ug.gov.pl
  >

  --
  Emilia Jardzioch
  Inspektor ds. Unii Europejskiej
  i promocji gminy
  Urząd Gminy w Dobroniu
  tel. 43/ 677 26 83, 43/ 677 21 30 w. 128