Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez INOWŁÓDZ

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17.07.2018 roku, który dotarł do adresata 03.08.2018 roku informuję, co następuje:

  - Ani Gmina Inowłódz, ani żadna jej jednostka nie prowadzi dziennika lub czasopisma,

  - Gmina prowadzi biuletyn informacyjny, który posiada charakter informacji turystycznej i promocyjnej Gminy. Informator jest dostępny na stronie internetowej Gminy Inowłódz w zakładce Strefa Turystyczna Biuletyn Informacyjny Gminy Inowłódz,

  - Gmina nie ponosi wydatków na artykuły sponsorowane czy materiały dedykowane,

  - Gmina ponosi jedynie niezbędne wydatki na ogłoszenia wynikające z bieżącej merytorycznej działalności, np. ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości czy przetargach na wykonanie zadań inwestycyjnych.

  Jan Żerek – Sekretarz Gminy Inowłódz