'

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna : OA.1431.26.2018.KR przez KAMIEŃSK

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca br
  informuję, że Gmina Kamieńsk prowadzi czasopismo pt. Biuletyn Informacyjny
  Gminy Kamieńsk. Czasopismo zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym
  w Piotrkowie Tryb w dniu 08 czerwca 2012 r.
  Informuję, że nie posiadamy przedmiotowego czasopisma w formacie pdf.
  Wydatki Gminy na promocję w poszczególnych latach wynosiły

  2015 r. kwota 140.213,91 zł

  2016 r. kwota 168.345,64 zł

  2017 r. kwota 161.813,95 zł

  01.01.-30.06. 2018 r. kwota 168.428,80 zł.

  Sekretarz Gminy Ryszard Kurman