'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: odpowiedz na informację publiczną przez SKIERNIEWICE

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 17 lipca 2018 roku
  Urząd Gminy Skierniewice informuje iż w JST oraz podległych jednostkach nie
  prowadzone są żadne media.

  Natomiast od maja 2016 roku Gmina prezentuje się w radiu RSC. Koszt tej
  promocji wynosi rocznie wydatek w kwocie brutto:

  2015 r. - 0,00 zł

  2016 r. - 2 214,00 zł

  2017 r. - 2 9529,00 zł

  2018 r.- 1 623,60 zł

  Pozdrawiam, Czesława Cieślak

  Skarbnik Gminy Skierniewice