Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - informacji o liczbie pozyskanego drewna osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia niniejszego wniosku),
  - informacji o tym komu przekazane zostało uzyskane drzewo - osobno latach 2015, 2016, 2017 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku poprzez podanie listy odbiorców,
  - skany umów, związanych z gospodarowanie uzyskanym drzewem w zakresie jakim odbiorcom drewna nie były osoby fizyczne.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Bartosz Wilk, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kolumna

  Nadleśnictwo Kolumna przesyła w załączniku odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.
  Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
  Z poważaniem
  Michał Falkowski
  Z-ca Nadleśniczego
  Nadleśnictwa Kolumna

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Kolumna

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Nadleśnictwo Kolumna przesyła w załączniku odpowiedzi na w/w wniosek.
  Proszę o potwierdzenia otrzymania niniejszej wiadomości.
  Z poważaniem
  Michał Falkowski
  Z-ca Nadleśniczego
  Nadleśnictwa Kolumna

  Załączniki