Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - informacji o liczbie pozyskanego drewna osobno w latach 2015, 2016, 2017 (do dnia złożenia niniejszego wniosku),
  - informacji o tym komu przekazane zostało uzyskane drzewo - osobno latach 2015, 2016, 2017 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku poprzez podanie listy odbiorców,
  - skany umów, związanych z gospodarowanie uzyskanym drzewem w zakresie jakim odbiorcom drewna nie były osoby fizyczne.

  Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Bartosz Wilk, Szymon Osowski - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Nowa Sól

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <nowasol@zielonagora.lasy.gov.pl> o 2017-08-24 17:25

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2017-08-25 08:15

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wydłużenie terminu udzielenia odpowiedzi przez Nadleśnictwo Nowa Sól

  Sz. Państwo

  przesyłam w załączeniu pismo ZGU.0172.2.2017 z 07.09.2017 r.

  Pozdrawiam

  Nadleśnictwo Nowa Sól
  Monika Dąbrowska
  Sekretariat
  tel. +48 68 387 24 31 wew. 11
  e-mail: monika.dabrowska@zielonagora.lasy.gov.pl
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o
  poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera

  Załączniki

 • Odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Nowa Sól

  Dzień dobry

  Sz. Państwo

  przesyłam w załączeniu pismo zn. spr.: ZGU.0172.2.2017.WK oraz Decyzję z dnia 23 października 2017 r.

  Pozdrawiam

  Nadleśnictwo Nowa Sól
  Monika Dąbrowska
  Sekretariat
  tel. +48 68 387 24 31 wew. 11
  e-mail: monika.dabrowska@zielonagora.lasy.gov.pl
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o
  poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera

  Załączniki

 • Wyrok Sądu Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska Sygn.akt. II SA/Go 1182/17 przez Nadleśnictwo Nowa Sól

  Dzień dobry,

  Nadleśnictwo Nowa Sól po otrzymaniu wyroku Sygn.akt. II SA/Go 1182/17 z dnia 13 czerwca 2018 r.
  Rozpatrzenie skargi na decyzję Nadleśniczego Nowa Sól z dnia 23.10.2017 nr ZGU.0172.2.2017.WK w przedmiocie odmowy
  udostępnienia informacji publicznej ”w zakresie skanów umów związanych z gospodarowaniem uzyskanym drewnem, ze względu na fakt, że prowadziłoby to do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy” - uchylono.
  Nadleśnictwo przystąpiło do prac skanowania umów, ze względu na dużą ilość dokumentów do zarchiwizowania
  czynności będą wykonywane bez względnej zwłoki.
  Z poważaniem

  Wiesława Kleemann
  Stanowisko Specjalista ds.Gospodarki Towarowej
  tel. kom.: +48 607 801 438

  Nadleśnictwo Nowa Sól
  67-100 Nowa Sól ul.Ciepielowska 9
  tel.:+48 68 387 24 31, tel. sekr.: + 48 68 3879393

  www.zielonagora.lasy.gov.pl..

 • Wyrok Sądu Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska Sygn.akt. II SA/Go 1182/17 przez Nadleśnictwo Nowa Sól

  Dzień dobry,

  Nadleśnictwo Nowa Sól po otrzymaniu wyroku Sygn.akt. II SA/Go 1182/17 z dnia 13 czerwca 2018 r.
  Rozpatrzenie skargi na decyzję Nadleśniczego Nowa Sól z dnia 23.10.2017 nr ZGU.0172.2.2017.WK w przedmiocie odmowy
  udostępnienia informacji publicznej ”w zakresie skanów umów związanych z gospodarowaniem uzyskanym drewnem, ze względu na fakt, że prowadziłoby to do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy” - uchylono.
  Nadleśnictwo przystąpiło do prac skanowania umów, ze względu na dużą ilość dokumentów do zarchiwizowania
  czynności będą wykonywane bez względnej zwłoki.
  Z poważaniem

  Wiesława Kleemann
  Stanowisko Specjalista ds.Gospodarki Towarowej
  tel. kom.: +48 607 801 438

  Nadleśnictwo Nowa Sól
  67-100 Nowa Sól ul.Ciepielowska 9
  tel.:+48 68 387 24 31, tel. sekr.: + 48 68 3879393

  www.zielonagora.lasy.gov.pl..